Без разлика дали доаѓате од блиску или од далеку, за вас имаме целосна информација што ви е потребна за посета на фестивалот. До Прилеп можете да стигнете преку еден од двата аеродроми во Македонија. Трансферот од двата аеродроми до избраниот хотел ќе го обезбедиме на ваше барање..

Аеродромот Скопје. Се наоѓа на 120 километри од Прилеп