09 ти Октомври

08:00 - 17:00    Пристигнување на гостите                          Хотел “Атлас"
17:00 - 20:00    Вечера                                                               Хотел “Атлас“

10 ти Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                Хотел “Атлас“
11:00 - 14:00   Посета на знаменитости                                Прилеп
16:00 - 17:30   Ручек                                                                    Хотел “Атлас“
18:00 - 19:00   Концерт на Ѕвездичките                                Плоштад
             20:00   Пица тајм                                                            Хотел “Атлас“

11 ти Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                 Хотел “Атлас“
12:00 - 19:00   Подготовка на јадењата                                  Хотел “Атлас“
16:00 - 18:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас“
             21:00   Коктел “Вечер на националните кујни“       Хотел “Атлас“

12 ти Октомври

10:00 - 11:30    Појадок                                                                Хотел “Атлас“
12:00 - 13:00   
Прес Конференција                                         Собрание на Општина Прилеп
13:00 - 15:00    Генерална проба                                              Центар за култура “ Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас        
19:00 – 20:30   Полуфинална вечер                                      Центар за култура “Марко Цепенков“
              21:00   Пица Тајм                                                            Хотел “Атлас“

 

13 ти Октомври

10:00 - 11:30    Појадок                                                                Хотел “Атлас“
             12:00   Доделување на награди                                  Собрание на Општина Прилеп

13:00 - 15:00   Генерална проба                                               Центар за култура “Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас“
19:00 - 20:30   Финална вечер                                                Центар за култура “Марко Цепенков“
             21:00   Коктел "Македонска вечер"                            Хотел "Атлас"
 

14 ти Октомври

08:00 - 11:30    Појадок                                                                 Хотел “Атлас“
                            Заминување на гостите