06 ми Октомври

08:00 - 17:00   Пристигнување на гостите                            Хотел “Атлас"
17:00 - 20:00   Вечера                                                                 Хотел “Атлас"                                                             

07 ми Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                               Хотел “Атлас“
12:00 - 13:00   Прес Конференција                                        Собрание на Општина Прилеп
14:00 - 19:00   Подготовка на јадењата                                Хотел “Атлас“

14:00 - 15:00   Генерална проба                                             Центар за култура “ Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                   Хотел “Атлас''      
19:00 - 21:00   Полуфинална вечер      
                                  Центар за култура “ Марко Цепенков“
21:00 - Коктел “Вечер на националните кујни“                  Хотел “Атлас“

08 ми Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                 Хотел “Атлас“
11:00 - 13:00   Екскурзија                                                            Посета на знаменитости во Прилеп

14:00 - 15:00   Генерална проба                                               Центар за култура “ Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас
19:00 - 21:00   Полуфинална вечер      
                                    Центар за култура “ Марко Цепенков“

09 ти Октомври

10:00 - 11:00    Појадок                                                                Хотел “Атлас“
12:00 - Доделување на награди                                               Центар за култура “ Марко Цепенков“
14:00 - 15:00   Генерална проба                                               Центар за култура “
 Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас        
19:00 – 21:00  Финална вечер                                                 Центар за култура “Марко Цепенков“

10 ти Октомври

08:00 - 11:30    Појадок                                                                 Хотел “Атлас“
                           Заминување на гостите