07 ми Октомври

08:00 - 17:00    Пристигнување на гостите                          Хотел “Атлас"
17:00 - 20:00    Вечера                                                               Хотел “Атлас“

08 ми Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                Хотел “Атлас“
12:00 - 13:00   Прес Конференција                                         Собрание на Општина Прилеп
14:00 - 19:00   Подготовка на јадењата                                 Хотел “Атлас“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                    Хотел “Атлас       
21:00 - Коктел “Вечер на националните кујни“                   Хотел “Атлас“

09 ти Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                 Хотел “Атлас“
14:00 - 15:00   Генерална проба                                               Центар за култура “ Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас       
19:30 – 21:00  Гала концерт                                                     Центар за култура “Марко Цепенков“

10 ти Октомври

07:00 - 09:00    Појадок                                                                Хотел “Атлас“
09:00 - Eскурзија во Крушево

12:00 - Доделување на награди                                               Спомен куќа на Тоше Проески
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас        
21:00 - Коктел "Македонска вечер"                                         Хотел "Атлас"

11 ти Октомври

08:00 - 11:30    Појадок                                                                 Хотел “Атлас“
                           Заминување на гостите