09 ти Октомври

08:00 - 17:00   Пристигнување на гостите                           Хотел 
17:00 - 20:00   Вечера                                                                Хотел                                                             

10 ти Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                              Хотел
12:00 - 13:00   Црвен тепих                                                     Центар за култура '' Марко Цепенков''
13:00 - 14:00   Прес Конференција                                        Собрание на Општина Прилеп
14:00 - 19:00   Подготовка на јадењата                                Хотел 

15:00 - 17:00   Ручек                                                                  Хотел “Атлас
21:00 - Коктел “Вечер на националните кујни“                 Хотел 

11 ти Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                 Хотел 
11:00 - 13:00   Екскурзија                                                            Посета на знаменитости во Прилеп

14:00 - 15:00   Генерална проба                                               Центар за култура “ Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел “Атлас
19:00 - 21:00   Полуфинална вечер      
                                    Центар за култура “ Марко Цепенков“

12 ти Октомври

10:00 - 11:00    Појадок                                                                Хотел 
12:00 - Доделување на награди                                               Центар за култура “ Марко Цепенков“
14:00 - 15:00   Генерална проба                                               Центар за култура “
 Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                     Хотел         
19:00 – 21:00  Финална вечер                                                Центар за култура “Марко Цепенков“
21:00 - Коктел ''Mакедонска вечер''                                        Хотел 

13 ти Октомври

08:00 - 11:30    Појадок                                                                 Хотел “Атлас“
                           Заминување на гостите