17 Октомври

12:00 - 20:00    Пристигнување и сместување на гостите                                         Хотел “Атлас"
17:00 - 20:00    Вечера                                                                                                        Хотел “Атлас“
             20:00    Пица Тајм 

18 Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                                                      Хотел “Атлас“
11:00 - 14:00   Посета на знаменитости                                                                      Прилеп
14:00 - 14:30   Прес Конференција                                                                            Собрание на Општина Прилеп
16:30 - 18:00   Ручек                                                                                                          Хотел “Атлас“
             21:00   Пица тајм                                                                                                  Хотел “Атлас“

19 Октомври

10:00 - 11:30   Појадок                                                                                                     Хотел “Атлас“
13:00 - 20:00   Подготовка на јадењата                                                                      Хотел “Атлас“
16:30 - 18:00   Ручек                                                                                                         Хотел “Атлас“
             21:00   Коктел “Вечер на националните кујни“                                           Хотел “Атлас“

20 Октомври

10:00 - 11:30    Појадок                                                                                                     Хотел “Атлас“
13:00 - 15:00    Генерална проба                                                                                Центар за култура “
Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                                                          Хотел “Атлас        
18:00 – 19:30   Полуфинална вечер                                                                          Центар за култура “Марко Цепенков“
              20:00   Пица Тајм                                                                                                 Хотел “Атлас“

 

21 Октомври

10:00 - 11:30    Појадок                                                                                                    Хотел “Атлас“
             12:00   Доделување на награди                                                                  Собрание на Општина Прилеп

13:00 - 15:00   Генерална проба                                                                                 Центар за култура “Марко Цепенков“
15:00 - 17:00   Ручек                                                                                                         Хотел “Атлас“
18:00 - 19:30   Финална вечер                                                                                    Центар за култура “Марко Цепенков“
             20:00   Коктел "Македонска вечер"                                                                Хотел "Атлас"
 

22 Октомври

10:00 - 11:30    Појадок                                                                                                    Хотел “Атлас“
                            Заминување на гостите